Bijdrage van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme aan de jaarrede van de President van de Republiek Suriname met betrekking tot het uit te voeren regeringsbeleid over het dienstjaar 2008 – 2009


De voortgaande ontsluiting van het binnenland blijft één van de prioriteiten van het Regeringsbeleid. Tevens wordt nagegaan hoe dit efficienter en tegen billijke en betaalbare tarieven, voor weg,-water en luchttransport, mogelijk gemaakt kan worden.

In het kader van de ordening van het Openbaar Vervoer zal het Nationaal Vervoers Bedrijf versterkt worden en het rijsysteem van de particuliere lijnbussen verbeterd worden.

De studies i.v.m. het uitdiepen van de vaargeul in de Surinamerivier zijn reeds afgerond. Inmiddels heeft de inschrijving voor het uitbaggeren plaatsgehad.

De fysieke rehabilitatie van de Nieuwe Haven Terminal vordert gestaag.

De realisatie van het project "Upgrading Air Navigation System Suriname",het zgn. "radar projekt", gepland voor de eerste helft van 2009. Het radar project zal ons beter overzicht geven van de vliegbewegingen in ons luchtruim. Tevens zal een aantal vliegvelden worden gerehabiliteerd.

Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven zal de vernieuwde aankomsthal in 2009 worden opgeleverd.

De expansie van de SLM met vluchten naar de regio zal verder worden voortgezet. Deze uitbreiding heeft als doel het vermeerderen van de inkomsten voor dit Staatsbedrijf die nu een moeilijke tijd doormaakt.

Liberalisatie van de telecommunicatiesector en komst van 2 nieuwe bedrijven in de sector is gepaard gegaan met een explosieve groei van het aantal gebruikers van mobiele telecom diensten. De concurrentie is zeker de consument ten goede gekomen. Daarnaast heeft de komst van de 2 bedrijven ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het onstluiten van delen van het binnenland. Verwachting is dat in 2009 meer gebieden toegang zullen hebben tot het communicatie netwerk.

In samenspraak met de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) zal de omroep gereorganiseerd worden.

Het toerisme biedt Suriname mogelijkheden tot diversificatie van de economie. In dit kader zal in het jaar 2009 verder aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het toeristisch product van Suriname. De betrokkenheid van lokale gemeenschappen in deze sector heeft de bijzondere aandacht van de Regering. De begeleiding van de door watersnood getroffen oorden vindt plaats in samenspraak met de binnenlandse ondernemers.

Een belangrijk streven is het aannemen van de Concept-Toerismewet met welke de Suriname Tourism Board een wettelijke basis zal geven en waardoor met de standaardisering en upgrading van toerisme diensten kan worden aangevangen. De Suriname Hospitality and Tourism Training Centre die thans operationeel is, speelt hierbij een cruciale rol.

De relatie tussen de landbouw- en de toerismesector bekend als agro-toerisme zal verder worden uitgebouwd.

 

De samenwerking met regionale toerisme-organisaties als de Associatie van Caribische Staten ACS, Caribische Toerisme Organisatie (CTO), Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) alsmede bilaterale en multilaterale samenwerkingverbanden zullen verder worden uitgediept. Als onderdeel van het Tourism Sustainable Zones project van de ACS, zullen toerismegebieden van Suriname worden opgenomen in toerismezones voor het Caribisch gebied. In het kader van het 3e EU project voor toerisme ontwikkeling welke in juni van start is gegaan, zal er een aanvang gemaakt worden met het bewustmaken van de bevolking over milieu en toerisme als onderdeel van het verbeteren van ons toeristische product.

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname September 2009