Parastatale Bedrijven

Het algemeen doel van het Ministerie is om voor parastatalen pre-condities te scheppen voor duurzame nationale en regionale ontwikkeling, waarbij de kwaliteit van het te leveren product voor Suriname, maar zeker ook voor de regio, wordt verbeterd en veiliggesteld.

Deze parastatalen worden deels uit eigen middelen gefinancierd; voor het overig deel uit ontwikkelingsgelden en andere bronnen die door het Ministerie zullen worden aangeboord. Tevens worden parastatalen gestimuleerd op zowel de lokale als de internationale kapitaal markt mogelijkheden voor financiering te bekijken. 

Het Ministerie zorgt in samenspraak met de regering voor een adequate bemensing van de Raden van Commissarissen bij deze bedrijven.

 

Transport

 

  1.  Nationaal Vervoersbedrijf N.V.

  2.  N.V. Canawaima

  3.  N.V. Spoor i.o.

  4.  Maritieme Autoriteit Suriname

  5.  N.V. Havenbeheer

  6.  Scheepvaart Maatschappij Suriname N.V.

  7.  Civil Aviation Safety Authority Suriname

  8.  N.V. Luchthavenbeheer

  9.  Surinaamse Luchtvaart Maatschappij

 

Communicatie

 1.  Telecommunicatie Autoriteit Suriname

 2.  Telesur

 

Toerisme

 1. Stichting Toerisme Suriname

 

Raden van Commissarissen Parastatale Bedrijven

 

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname September 2009