Stichting Toerisme Suriname

Stichting Toerisme Suriname, is opgericht in 1996 en is de werkarm van het Ministerie van TCT en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (K.K.F.). Stichting Toerisme Suriname is een initiatief geweest van de Minister van TCT en de Voorzitter van de K.K.F., om zo de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven te garanderen. Bij de oprichting werd aangegeven dat STS binnen 2 jaar moest uitgroeien tot een autoriteit, hetgeen vanwege verschillende redenen niet is gerealiseerd.

Het voornemen is echter om de hoogste prioriteit te geven aan het omzetten van STS in de 'Suriname Toerisme Autoriteit'. Voor het degelijk functioneren van de autoriteit is de inbreng en steun van de private sector een conditio sine qua non, hetgeen een gezamenlijk optreden van de private sector vereist.  STS is o.m. belast met:

  • voeren van een richtig marketing- en promotiebeleid voor Suriname als toerisme bestemming;

  • verzamelen en verwerken van toerisme statistieken;

  • ontwikkelen van structuur binnen de toerisme sector, in samenspraak met het Ministerie;

  • contact houden met de sector, teneinde steeds op de hoogte te zijn van gebeurtenissen/veranderingen in de sector;

  • uitvoeren van het door het Ministerie aangegeven toerisme beleid.

Op basis van de bestaande wettelijke regelingen -die zijn reeds in kaart gebracht- wordt de Wet op Toerisme geconcipieerd. Middels deze wet zal de noodzakelijke ordening in de sector gerealiseerd worden. TCT ziet als hulpmiddel hiertoe een zo open mogelijke dialoog tussen de verschillende actoren actief binnen de toerisme sector, terwijl ook internationale ervaringen meegenomen zullen worden.