Presidentieel besluit van 29 juni 2004 no. PB 09/2004, houdende bekrachtiging van de Republiek Suriname tot de overeenkomst tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety Of Life at Sea )(het zogenaamde SOLAS-verdrag). 


 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

GELET OP :


      de artikelen 103 en 104 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij de Wet van 8 april 1992, S.B. 1992 no. 38).

OVERWEGENDE:

      dat de voorzitter van De Nationale Assemblee middels het schrijven no. 1216/04 van 28 juni 2004 heeft doen weten dat de goedkeuring zijdens De Nationale Assemblee van de wijziging van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety Of Life at Sea) (het zogenaamde SOLAS-verdrag), stilzwijgend is verleend.

BESLUIT:

  1. Te bekrachtigen de toetreding van de Republiek Suriname tot de overeenkomst van de op 12 december 2002 aangenomen wijziging van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety Of Life at Sea, 01 november 1974) (het zogenaamde SOLAS-verdrag).

  2. Afschrift van dit Presidentieel Besluit te plaatsen in het Staatsblad van de Republiek Suriname

  3. Te bepalen dat de Ministers van Transport, Communicatie en Toerisme en van Buitenlandse Zaken belast zijn met de uitvoering van dit Presidentieel Besluit.

  4. Copie van dit Presidentieel Besluit te zenden aan De Nationale Assemblee, de Vice-President van de Republiek Suriname, de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Direkteur Politiek Beleid van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname en de Direkteur Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname.

 

Paramaribo, de 29ste juni 2004

R.R. VENETIAANUitgegeven te Paramaribo, de 30ste juni 2004

De Minister van Binnenlandse Zaken

U. JOELLA-SEWNUNDUN

 

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname September 2009