Caricom Meeting Working Group on Services Negotiations
Antigua,  23 tot en met 27 juli 2001

Delegatie

- Mw. Del Prado, Ministerie van Handel en Industrie (HI) delegatie leider 
- Dhr. Amafo, Maritieme Autoriteit Suriname (MAS),
- Dhr. Veira, Luchtvaartdienst (LVD) ,
- Mw. Boldewijn, Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).

Alleen vanuit TCT was er een framework voor het opheffen van restricties voorbereid.

Door HI werd aangegeven dat er nog consultaties moeten plaatsvinden en dat Suriname derhalve geen tijdsschema kan aangeven voor het afbouwen van restricties. Andere Caricom lid landen hebben wel hun tijdschema's doorgegeven, hoewel elk land ook wel gebieden heeft waarop verdere consultaties zullen moeten plaatsvinden. St. Lucia, Montserat en Guyana waren afwezig. Afgesproken werd dat de afwezige landen en Suriname de informatie alsnog doorspelen. Daarvoor werd een dead-line van 10 augustus 2001 opgegeven; door de Surinaamse delegatie werd gevraagd die te verzetten naar 15 augustus, welk voorstel is geaccepteerd door de vergadering.

Voor het Ministerie is de vergadering op de volgende gebieden van belang geweest;

 • Telecommunicatie was niet opgenomen als restrictief gebied, hetgeen betekende dat de telecom sector voor alle caricom burgers toegankelijk was. Suriname heeft aangegeven deze sector op de lijst van restricties te willen zien, en wel voor wat betreft de wired-, wireless- en satellite telecommunicatie diensten;

 • Door de MAS werd aangegeven dat de lijst van restricties voor scheepvaart niet volledig is; de lijst zal via TCT naar HI gestuurd worden;

 • Caricom leden schenen het niet in de haak te vinden dat op Surinaamse schepen slechts Suriaamse kapiteins gezagvoerder mogen zijn; De MAS werd daarover op de Transport Officials Meeting aangesproken; het is te verwachten dat dit bij de volgende services negotiations door andere leden weer naar voren gebracht zal worden;

 • Ook met het exclusief recht van de MAS om schepen binnen de Surinaamse wateren te beloodsen had men problemen; de MAS gaf aan dat de ondiepe wateren van Suriname de beloodsing moeilijker maken dan bij de Caribische landen die in zee liggen en veelal door diepe wateren omringd worden.

 • De Caricom focalpoint van het Ministerie van TCT zal er alles aan doen de sectoren onder dit Ministerie zo goed mogelijk aan te pakken, zeker m.b.t. protocol 2, nu duidelijk is dat Suriname een achterstand heeft t.o.v. andere Caricom lidstaten ter indiening op het Caricom Secretariaat;

 • De MAS heeft aangegeven dat het verstandig is bepaalde gebieden niet vrij te geven, hetgeen met de minister besproken kan worden nadat verdere informatie aan het ministerie is gestuurd.

 • Suriname is het enige land dat geen restricties heeft aangegeven voor de toerisme sector, terwijl alle overige CARICOM leden hun toerisme sector zoveel mogelijk proberen te beschermen. Vanwege de aard van het Surinaams toerisme, -nl. eco-toerisme- is het ook voor ons van belang voorzichtig om te gaan met onze toerisme belangen. Gezien de verschuiving in de toerisme wereld van Sun-Sea-Sand tourism naar Eco( = natuur en cultuur) toerisme, is het verwachtbaar dat de aandacht van het Caribisch gebied op een gegeven moment op Suriname, Belize en Guyana gericht zal zijn. Wij moeten dus proberen in onze wetten zoveel mogelijk bescherming te bieden aan ons product en tegelijk zoveel mogelijk investeerders aan te trekken om de noodzakelijke ontwikkelingen voor een duurzame toerisme ontwikkeling te bewerkstelligen. Er mogen geen nieuwe restricties aan de Caricom opgelegd worden.

Algemeen

Barbados gaf aan Suriname uit te sluiten voor wat betreft legal services, vanwege het verschil in rechtssysteem. Het Secretariaat van de Caricom gaf aan dat met betrekking daartoe een onderzoek gaande is;

Belize gaf aan dat in de wetgeving van Belize het woord 'nationals' tegenwoordig ook Commonwealth Caribbean betekent. Dit betekent dus dat Suriname wederom is uitgesloten, waarvoor de voorzitter van de vergadering, de heer Blake, direct aandacht vroeg

Besloten werd dat in het verslag zal worden aangegeven dat het tijdsschema van Suriname het door de consultant geadviseerd schema is, maar dat Suriname haar positie nog kenbaar zal maken op uiterlijk 15 augustus.

Voorstellen

De MAS en de LVD stellen voor dat Suriname de organisatie van een volgende WG on Services Negotiations op zich neemt. Dit om te helpen het Surinaamse publiek meer Caricom-minded te maken. Zij hebben technische assistentie toegezegd. De 4e vindt plaats in Greneda. Een beslissing hierover moet spoedig worden genomen, zodat wij het voorstel ook aan het Caricom Secretariaat kunnen doen.

Het document inhoudende restricties van Suriname aan bedrijven onder TCT te doen toekomen met het verzoek het aan te vullen en ons deze uiterlijk donderdag 9 augustus a.s. te doen toekomen; Eventueel ook de lijsten van de andere landen, zodat ommissies van ons kunnen worden opgemerkt en hersteld;

Tijd-/werkschema

 • 15 augustus - definitieve inlever datum van 'timeframes for the removal of restrictions'

 • 2 - 5 september - 4e vergadering van de WG on Services Negotiations

 • 7 september - 1e Jointmeeting van COTED/COFAP

 • 8 september - 1e Joint Meeting van de COTED/COHSOD

Tijdens deze vergaderingen zal een definitief voorstel van timeframe door de ministers worden 'vastgesteld'.

Het is dus van belang dat wij onze sectoren goed voorbereiden en de informatie doorspelen. Overigens zouden wij misschien kunnen helpen andere ministeries CARICOM-bewust te maken teneinde Suriname in alle sectoren zo goed mogelijk voorbereid te doen zijn.

D. Boldewijn
Juli 2001