Deelname Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme aan de 23ste CANTO jaarvergadering

Periode :  24-27 juni 2007

Plaats : Sherbourne Conference Centre, St. Michael , Barbados

Vertegenwoordigers:     Mw. Mr. Richel Apinsa - Minister

                                   Mw. Drs. Thea Smith   - Onderdirecteur Communicatie

Op uitnodiging van de secretaris generaal van de Caribische Associatie van Nationale Telecommunicatie Organisaties, CANTO, Regenie Fraser, heeft de minister van transport, communicatie en toerisme, mw. mr. R. Apinsa deelgenomen aan de jaarvergadering. De vergadering met als thema “Leading connectivity through icts, is gehouden in het Sherbourone Conference Centre, St. Michael, Barbados. Het is gebruikelijk op de jaarvergaderingen van CANTO dat de ministers verantwoordelijk voor telecommunicatie uitgenodigd worden om hun beleidvoornemens te presenteren aan de bedrijven actief binnen de telecommunicatie sector in de regio.

Dit jaar stond het wel of niet reguleren van het gebruik van voice over internet protocol centraal.

Minister Apinsa die de vergadering het beleid van de Surinaamse Regering voorhield, gaf aan dat het thema van de vergadering de volle ondersteuning genoot van de overheid. Ontwikkeling van icts verkeren nog in de ontwikkelingsfase, echter zou de minister zich inzetten om deze sector tot een prioriteit te maken in haar beleidsperiode. Ook het internationaal initiatief van een laptop per kind genoot haar ondersteuning. Met de liberalisatie van de telecommunicatiesector staan interesante ontwikkelingen eraan te komen. De minister maakte melding van het feit dat Telesur sinds kort de dienst aanbied waarbij het mogelijk is om via de mobiele telefoon te emailen. Hierdoor zal deze dienst de rol overnemen welke cybercafe’s tot nu toe hebben gespeeld in het toegankelijker maken van ICT en het met elkaar in contact brengen van personen. Tenslotte riep de minister de deelnemers op om als publieke en private sector nauwer samen te werken in de ontwikkeling van de ICT sector in de regio. Immers, ook hier in de regio hebben we te maken met een achterstand in ontwikkeling. Sommige landen in de regio zijn meer ontwikkeld en e-readied ten opzichte van anderen. Dit gegeven komt goed tot uitdrukking in de Networked readiness index 2006-2007, welke onderdeel vormt van het  rapport  Global Information Technology report van de World Economic Forum. Barbados is met de 40ste plaats het verst met de ontwikkeling van ICT en het gebruik van ICT voor ontwikkeling in de regio.

Het is zaak dat we de informatie uit dit rapport gebruiken om te komen tot een Informatie samenleving in het Caribisch Gebied. Dit in navolging van de landen in Latijns Amerika die dit al gerealiseerd hebben. Naast Minister Apinsa hebben ook de Ministers van Barbados, Mia Motley, Jerrol Thompson, van St. Vincent and the Grenadines, Edmund Mansoor van Antigua and Barbuda, Reginald Austrie van Dominica en Errol Gentle van Belize zitting gehad in het panel van de ministers verantwoordelijk voor communicatie.

Met name Minister Mia Motley van Barbados was van mening dat de huidige tarieven voor internationaal verkeer omlaag dienden te gaan. De regio moet een vuist maken tegen de hoge onredelijke tarieven welke de ontwikkelingslanden hebben vastgesteld voor bellen naar  en  uit de regio. De diensten dienen omlaag te gaan en toegankelijker gemaakt te worden voor de bevolking. Vandaar dat Barbados na 6 jaar alweer bezig is hun telecommunicatie wetgeving aan te passen.

Minister Mansoor maakte zich sterk voor het vergroten van de teledensity op Antigua. Teledensity geeft het percentage weer van mensen die toegang hebben tot het telefoon netwerk. Ook hij maakte zich sterk voor het project van one laptop per child initiatief. Hij was verder van mening dat de huidige ontwikkelingen dat de zwakkeren meer betalen voor de ontwikkelingen. Er moet gewerkt worden aan enabling factors zodat die leiden tot meer werkgelegenheid.

Bezoek kantoor van de Caribische Toerisme Organisatie, CTO

Naast deelname aan de CANTO meeting heeft Minter Apinsa ook een bezoek gebracht aan de secretaris generaal van de Caribische Toerisme Organisatie, CTO. Tijdens het onderhoud met Vincent Vanderpool- Wallace, is de nieuwe aanpak van de organisatie middels een power point presentatie uit de doeken gedaan.Er is sprake van het presenteren van de Caribbean als een brandname, waarbij de toerisme sector de regio als toerisme brand verkoopt. Het internet zal daarbij een voorname rol spelen.

Op regionaal niveau zijn de CTO als vertegenwoordigers van de publieke sector en de CHA als vertegenwoordiger van de private sector een samenwerking aangegaan. Het aantal vergaderingen is teruggebracht en een speciaal caribbean tourisme development fund is opgezet om werkzaamheden als onderdeel van de samenwerking te financieren.

Ten aanzien van de ondersteuning naar Suriname is aangeboden dat de secretaris generaal een bezoek brengt aan Suriname om de relatie met de private sector op te lossen. Deelname van de Minister heeft geresulteerd in het kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen in de sector en het kennis maken met key person actief in de telecommunicatiesector in de regio.

 Follow up activeiten vanuit TCT:

 

  • Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving ten aanzien van Voice over Internet Protocol volgen en waarnodig Surinaamse wetgeving hierop aanpassen. Tot nu toe is gebruik van VOIP voor bellen niet gereguleerd. Zullen voorstellen van Board van Canto bestuderen en meenemen.

  • Actiever participeren in regionale platvormen die ontwikkeling van digital content, internet governance, regulatory issues als onderwerp hebben. Gaat in deze om online workinggroups opgezet door ECLAC, REDGEALC etc.

  • E-readiness initiatieven binnen de regio bestuderen en nagaan in hoeverre die bruikbaar zijn voor de Surinaamse situatie.
     

Drs. Thea Smith
Onderdirecteur Communicatie.