Training course: Designing Effective Telecom Regulation for Small Countries
St. George, Grenada24 februari – 01 maart 2002

DELEGATIE:

-         Mw. Mr. J. Saman (Beleidsmedewerker Ministerie van TCT)

-         Mw. Mr. J. Olff  (Directeur Telecommunicatie Autoriteit Suriname)

 

INLEIDING:

De cursus getiteld “Designing Effective Telecom Regulation for Small Countries” werd aangeboden door Learning Inititiaves on Reforms for Network Economies (LIRNE.NET) in samenwerking met de Canadian International Development Agency (CIDA).

De local host was de National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) van Grenada.

 

CURSUS LEIDERS:

-         Prof. Dr. William H. Melody (Lirne.net);

-         Prof. Dr. Rohan Samarajiva (Lirne.net);

-         Merete Henriksen (Lirne.net);

-         Debra Slaco (CIDA).

 

DOEL CURSUS:

Vergroten van kennis omtrent de basis regels, concepten, methoden, data bronnen en strategieën die noodzakelijk zijn om beleid te ontwikkelen en te implementeren voor institutionele hervorming van de nationale telecommunicatie sector, waarbij de participanten toegerust worden met vaardigheden inzake actuele telecom issues.

 

DOELGROEPEN:

Beleidsmakers en beleidsmedewerkers van Overheidsinstanties, regulators, telecom operators (incumbents) en nieuwe telecom operators.

 

PARTICIPANTEN:

33 participanten, afkomstig uit Suriname, Jamaica, Barbados , Bahamas, Grenada, Trinidad & Tobago, Dominica, St.Vincent and the Grenadines, St.Kitts & Nevis, Guyana, St.Lucia en Cayman Island, hebben onderhavige cursus gevolgd.

 

OPENINGSSESSIE:

De openingssessie werd verricht op 24 februari. De participanten werden welkom geheten door mevrouw Debra Slaco van de CIDA en de heer Eugene Gittens van de NTRC. Vervolgens gaf de heer Rohan Samarajiva een overzicht van het programma. Tot slot hield de heer William Melody een openingspresentatie getiteld: New structural reforms: Small countries in a global context.

 

BEHANDELDE ONDERWERPEN:

-         Interconnectie;

-         WTO in de telecommunicatie sector;

-         Prijs regulering;

-         Reguleringsprocessen en procedures;

-         Overheid en legitimiteit (onafhankelijkheid in theorie en praktijk)

 

WERKGROEPEN:

Voorstel:

Een “class license” voor internationale telecom diensten zal eind 2002 geintroduceerd worden als de anker van een uitgebreid programma om de regio te maken tot de telecommunicatie springplank en doorgang van Noord en Zuid Amerika en om te voorzien in een grote stimulans tot aanpak van de regionale economie.

Opdracht:

Met betrekking tot het voorstel een presentatie voorbereiden, waarbij in acht wordt genomen de toegewezen positie van de werkgroep (pro, contra, pro noch contra).

De presentatie dient gehouden te worden voor een fictief Caribish Regionaal Regulerend Orgaan.

In de presentatie dient beschreven te worden de aard van de class license (vereisten, fees etc), interconnectie overeenkomsten tussen de internationale vergunninghouder en de bestaande operators (1 fixed en 1 mobile, met de mogelijkheid van  aanvullende vergunningen in de toekomst), unbundling van de nationale netwerken en universal service/access.

Werkgroep A (pro): Hewitt (Jamaica), Alexis  (Grenada), Charles (Dominica), Ellis (St. Lucia), Vandendries (Cayman Island), Ganpatsingh (Guyana), James (Dominica), Mason (St. Lucia), Myers, Richardson (St. Kitts & Nevis), Saman (Suriname).

Werkgroep B (pro noch contra): Barendse, Burnett (Barbados), Davy (St. Vincent and the Grenadines and the Grenadines), Finlay (Grenada), Halkitis (Bahamas), Leevy-Malcolm (Jamaica), Mathurin (St. Lucia), Olff (Suriname), Persaud (Guyana), Bethel (Bahamas), Sullivan (Jamaica).

Werkgroep C (contra): Gittens (Grenada), Batstone, Charter (Grenada), Dear (St. Kitts & Nevis), Francis (Grenada), Goddard (Barbados), Lashly (Grenada), Johnson (Jamaica), Salmon (Jamaica), Williams (Jamaica), Williams (St. Vincent and the Grenadines and the Grenadines), Alviarez (Trinidad & Tobago).

 

Presentaties werkgroepen

 

INTERVIEWS MET PARTICIPANTEN:

De volgende vragen zijn gesteld:

 1. Wie is de incumbent?

 2. Welke type vergunningen zijn reeds verleend?

 3. Wanneer is de stap tot liberalisatie aangevangen en wat is de ingangsdatum van de liberalisatie?

 4. Hoeveel vergunningen zullen nog verleend worden?

 5. Gevolgen monopoly/duopoly situatie door de gefaseerde liberalisatie?

St. Vincent and the Grenadines:

 1. Cable & Wireless

 2. Vergunningen voor fixed en mobile infrastructuur

 3. Liberalisatie Augustus 2002

 4. 2 fixed en 2 mobile

 5. Telefoontarieven hoog

Jamaica:

 1. Cable & Wireless

 2. 2 fixed (1 nog niet operationeel) en 3 mobile

 3. Aanvang  in 2000

 4. Nog niet vastgesteld

 5. Aantal abonnees C&W en Digicel respectievelijk 200000-300000 en 150000; tarieven mobile services aanzienlijk gedaald.

Cayman Islands:

 1. Cable & Wireless

 2. Vergunning voor International basic telecommunication

 3. aanvang 1997 en 1998 respectievelijk nationale telefonie en internationale telefonie

 4. Nog niet vastgesteld

 5. Telefoon tarieven omlaag

Dominica:

 1. Cable & Wireless

 2. Fixed en international calls

 3. Liberalisatie eind 2003

 4. nog niet vastgesteld

 5. Telefoontarieven hoog

St. Lucia:

 1. Cable & Wirelss

 2. Fixed en mobile infrastuctuur

 3. Liberalisatie 5 april 2002

 4. 1 fixed en 1 mobile

 5. Telefoontarieven hoog

Barbados:

 1. Cable & Wireless

 2. Fixed en mobile infrastructuur

 3. Liberalisatie 2003

 4. Hoogstwaarschijnlijk alleen mobile

 5. Telefoontarieven hoog

Guyana:

 1. GT&T

 2. Fixed en mobile infrastructuur GT&T en 3 mobile (nog niet operationeel)

 3. Liberalisatie eind 2002

 4. Nog niet vastgesteld

 5. Telefoontarieven hoog, geen competitie in fixed

Grenada:

 1. Cable & Wireless

 2. Fixed public telecommunications network, internet network, public cellular mobile telecommunications network, radio frequencies

 3. Liberalisatie 1 april 2002

 4. Nog niet vastgesteld

 5. Vanwege de monopolie langzame ontwikkeling in de industrie sector, hoge prijzen en gebrekkige klanten service.

St. Kitts & Nevis:

 1. Cable & Wireless

 2. Vergunning is verstrekt aan 2 lokale bedrijven respectievelijk voor mobiele diensten en voor fixed telefonie en Internet dienstverlening.

 3. Liberalisatie 1 april 2002

 4. Nog niet vastgesteld

 5. De Regeringen van de Eastern Caribbean Telecommunications Authority (ECTEL) landen m.n. Grenada, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Dominica en St. Kitts & Nevishebben onderhandeld over de vroegtijdige beëindiging van de exclusieve vergunningen. C&W stelde zich op het verkeerd standpunt dat bij lokale gesprekken en huurlijnen slechts betaald moet worden voor het onderhoud van de local loop.  C&W wilde herbalancering van tarieven hetgeen niet werd toegestaan door deze landen, maar er was een verhoging van de lokale tarieven.  Price capping zal op korte termijn geintroduceerd worden door de National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) welke de competitie zal nabootsen totdat die in orde is

OPMERKINGEN:

 1. Van elke presentatie is een hard copy verstrekt aan de participanten;

 1. Bijzondere presentaties waren die van Cable & Wireless en Digicel respectievelijk  incumbent en nieuwe telecom operator in Jamaica; De presentaties  waren respectievelijk getiteld: “Incumbent Strategy: Adjusting to a more competitive market” en “New entrant strategy: opportunities and hurdles in a dynamic market”;

 2. De onderwerpen zijn middels presentaties  behandeld om zodoende de participanten inzicht te geven in de materie. Het is de bedoeling om de behandelde materie verder te bestuderen. In dit kader zijn de volgende documenten verstrekt:

 • Telecom Reform;  principles, policies and regulatory practices (Edited by William Melody);

 • Telecommunications Regulation Handbook  (Edited by Hank Intven and Mc Carthy Tétrault);

 • Issues for consideration by South Africa in developing the new policy for universal access/service in a changing national, regional and international environment (Lirne.net);

 • Performance Indicators: Measurement and Interpretation, Supporting Data (Lirne.net);

 • Center for Tele-Information (CTI) newsletter No. 19, februari 2002;

 • Building the regulatory foundations for growth in network economies (lirne.net).

 1. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de telecommunicatiesector van andere landen heeft de Surinaamse delegatie enkele participanten hieromtrent geinterviewd;

 1. In verband met de succesvolle afronding van de cursus is aan de participanten  een Certificaat uitgereikt.

Paramaribo, maart 2002

Mw.  Mr. Jo-Ann Saman