23ste meeting van de International Maritime Organization (IMO) Assembly
24 Nov-05 Dec 2003 London - England

De Surinaamse delegatie bestond uit :

· Mw. M. Harris – Gedelegeerd Commissaris van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), delegatieleider

· Mw. J. van Dijk-Silos – Lid van de Raad van Commissarissen van de MAS

· Mw. E. Pocorni – Vertegenwoordiger Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

· Hr. M. Amafo – Vertegenwoordiger van de MAS

Tijdens deze meeting werden enkele belangrijke onderwerpen behandeld zoals :

 • De huidige positie van de IMO conventie. Totnogtoe zijn 163 landen lid van de IMO;

 • Strategie en policy van de organisatie;

 • Introductie van de Marine Environment Protection Committee(MEPC);

 • Lange termijn planning voor de IMO;

 • Verkiezing van de leden van de IMO;

 • London dumping convention (LC 1972 en het protocol van 1996) en de mogelijke aanname tot wet in het jaar 2004. tot nog toe hebben 17 lidlanden de London Dumping Convention en het protocol van 1996 geratificeerd. Als tenminste 26 landen deze conventie hebben geratificeerd zal deze verheven worden tot wet. Suriname heeft reeds het proces tot ratificatie ingezet. De Assembly hoopt dat dit zo spoedig mogelijk een feit zal zijn;

 • Maritime Safety Committee;

 • Maritieme training programma’s;

 • Begroting/budget van de IMO;

 • Verslag van de World Maritime Day, welke georganiseerd is door de diverse IMO-lidlanden. Voorgesteld werd om het thema voor deze dag in het jaar 2004 te focussen op "Maritime Security";

 • Voordrachten voor de Internationale Maritime Prize. Elk lidland heeft de gelegenheid te komen met een voordracht;

 • Afscheid van de Secretaris-Generaal, Dhr. W.A. O’Neil. Betrokkene heeft 14 jaren lang de IMO helpen leiden. Zo gaf hij mee dat thans de veiligheid van levens op zee gegarandeerd is dan voorheen. Vandaar ook dat de IMO zich wereldwijd bezig houdt met het vaststellen van regels betreffende de veiligheid, de bescherming en de voorkoming van vervuiling van het maritieme milieu. De IMO vraagt ook om naleving daarvan. De heer Mitropoulos zal per 01 januari deze functie bekleden.

De mission statement van de IMO is om in georganiseerd verband te geraken tot veiligheid op maritiem gebied en het bewerkstelligen van een efficient en doelmatige scheepvaart.

Deze doelstelling tracht zij te bereiken door eisen te stellen ter garandering van de veiligheid in de maritieme sector.

Tijdens de verkiezing in de council zijn China, Griekenland, Italie, Japan, Korea voor wat betreft categorie A bij acclamatie gekozen en voor wat betreft categorie B de landen Argentinie, Brazilie, Canada, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje.

Suriname heeft tijdens deze verkiezing haar ondersteuning gegeven aan landen die hierom hebben gevraagd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een overzicht meegegeven van in casu steunaanvragers. Voor het overige is er gehandeld naar bevindt van zaken.

Zo heeft Suriname voor wat betreft categorie C in de council haar ondersteuning gegeven aan Kenie, Ghana, Bahamas, Indonesie, Singapore, Filipijnen, Nigerie, Venezuela, Zuid Afrika, Thailand, Ivoorkust, Chili en Libanon.

Voor de plaats in de council voor wat betreft categorie C zullen de volgende 20 lidlanden voor de periode 2003-2005 zitting hebben in de council : Algerije, Australie, Bahamas, Chili, Cyprus, Denemarken, Egypte, Ghana, Indonesia, Malta, Mexico, Nigeria, Phillipijnen, Polen, Portugal, Saudi-Arabie, Singapore, Turkije, Venezuela en Zuid-Afrika.

De IMO is bezig met een consultant organisatie "MANNET" om na te gaan hoe verandering te brengen in het management systeem.

Zij hoopt hiermee meer activiteiten te kunnen ontplooien en meer successen te bereiken.

Edme L. Pocorni, Lcs.