Participatie Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme aan de IMO - STCW conferentie

Periode :  21 - 26 juni 2010

Plaats : Manilla Fillipijnen

Vertegenwoordigers:     Edmé L. Pocorni, Lcs. LL.M

 

Algemeen :
Van 21 tot en met 26 juni 2010 heeft een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en de Maritieme Autoriteit Suriname de IMO Conferentie betreffende de wijziging van het STCW,1978 Verdrag bijgewoond in de Fillipijnen/Manilla.
Suriname is wel lid van de IMO, Internationale Maritieme Organisatie, doch is nog niet toegetreden tot het STCW, 1978 Verdrag.

Doel :
Het doel voor het ministerie om te participeren aan deze conferentie was om de nodige inforamtie, discussie-aspecten, terzake ervaringen, signalen te bekomen bij het ratificeren en vervolgens de implementatie van dit verdrag in de nationationale wetgeving. Daar Suriname nog niet is toegetreden tot dit verdrag hebben wij als “observer” geparticipeerd aan de conferentie.  Desalniettemin zijn er positieve/goede informatie verkregen.
Voor het ministerie was het van belang te weten hoe het verdrag werkt of heeft gewerkt voor de verschillende landen.
Het signaal om dit verdrag te ratificeren is meerdere malen verkregen vanuit de sector maar werd het niet genoegzaam onderbouwd.

 Wat houdt het STCW,1978 Verdrag in ?
Het STCW,1978 Verdrag (voluit Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978) houdt in het geven/vaststellen van richtlijnen voor en aan zeevarenden. Het werd in 1978 aangenomen en trad in 1983 inwerking. Aan dit verdrag hoort ook de STCW code (1995). Van alle IMO verdragen is dit één van de meest technische en beroemdste binnen de maritieme sector. Temeer daar het betreft het welzijn van zeevarenden.  Het over grote deel van de lidlanden (participanten) heeft dit verdrag wel geratificeerd.  

Strekking van de Manilla conferentie
Het voorstel tot het houden van deze conferentie komt van de Fillipijnse Overheid. Vandaar de benaming Manilla conferentie. De bron voor levensonderhoud wordt gehaald uit de scheepvaart.  Vandaar dat de meeste zeevarenden ter wereld komen vanuit de Fillijpijnen/Manilla.
Voorafgaande aan de aanname van de amendementen voor dit verdrag zijn er onder auspiciën van de IMO, enkele sessies gehouden. De laastste sessie werd van 11-15 januari 2010 en was ook de finale. Zo werd toen besloten om wijzigingen aan te brengen in alle hoofdstukken, dus I tot en met VIII.

In het kort zijn in deze hoofdstukken voor zeevarenden vastgelegd :
-   over voorwaarden mbt. certificaten, medische voorzieningen etc.
-   bewustwording van maritieme-milieu gerelateerde trainingen.
-   kennis de machine cabine.
-   radio communicatie (IAMSUR – International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual).
-   training voor de bemanning en het overig personeel die werken op schepen, speciaal gericht op gas tankers
    en passagiers schepen, het herkennen van piraterij op zee.
-   het beroemde “watchkeeping”, rusttijden, werktijden, tegengaan van drugs- en alcohol misbruik etc. 
    Maw. het streven naar flexibile benadering van de mens als zeevarenden. 

De participanten waren er unaniem mee eens dat jaarlijks 25 juni wordt gekenmerkt als “Day of the Seafarer” .  De IMO zal dit ook moeten promoten.  De mens is een hele belangrijke significant factor.
Overigens het jaar 2010 is door de IMO uitgeroepen als Year of the Seafarer.  

Affiniteit  IMO-STCW met ILO-MLC 2006 (International Labour Organisation)
Daar het verdrag handelt over het arbeiden van de mens als zeevarenden zijn de bepalingen die door de ILO terzake zijn vastgelegd ook van toepassing hier. Zo blijkt dat Suriname de “Maritime Labour Convention, 2006 – MLC 2006 nog niet heeft geratificeerd.

 Bottleneck
Suriname is geruime tijd bezig maritieme trainingen te verzorgen. Deze trainingen kunnen pas gecertificeerd/ erkend worden door o.a. de IMO als wij zijn toegetreden tot dit verdrag. De uitvloeisel van de Manilla conferentie, bekend als de “Manilla amendments to the STCW, 1978 Convention en Code” worden verwerkt en treden per 1 januari 2012 in werking.
Het is ten zeerste aan te bevelen dat Suriname in casu het ministerie van TCT in goed overleg met de actoren zo spoedig mogelijk dit STCW,1978 Verdrag en de Code ratificeert, waardoor wij als lidland bij de inwerking treding ook erbij horen.

Het is een aanbeveling.

 

Edmé L. Pocorni, Lcs. LL.M