Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA)

Meeting of the Executive Technical Group Andean, Amazon and Guyana Shield Hubs, Bogotá, Colombia 1-4 juni 2004

De Voorbereiding

Op donderdag 22 en vrijdag 23 april 2004 hebben dhr. Brown en ondergetekende deelgenomen aan de Workshop gehouden in Suriname inzake het beoordelingssysteem van de IIRSA projecten. Het doel van deze workshop was om Suriname voor te bereiden op het nieuw systeem ter beoordeling van de projecten in de verschillende projectgroepen van de respectieve HUBs (project Portfolio analyse). Het systeem dat ontwikkeld is bekijkt de projecten op basis van een aantal criteria. Deze zijn de economische waarde van het project, de Sociale bijdrage, de technologische en financiële haalbaarheid, het politiek draagvlak en de milieu effecten op de samenleving. Dit zelfde systeem is tijdens de vergadering te Colombia bij het beoordelen van de projectgroepen gebruikt. Het eind doel is de aandacht van de landen en de financiële instellingen te richten op een uitvoerbaar aantal prioriteitsprojecten.

Via dit systeem is het mogelijk om een IIRSA project portfolio op te zetten gebaseerd op een regionale visie. Dit zijn essentiële elementen om prioriteiten vast te stellen en hulpbronnen en energie op één groep van projecten te richten die een grotere bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling via de ontwikkeling van de fysieke infrastructuur in Zuid-Amerika.

Het leer proces werd ook na de tweedagen durende workshop voortgezet waarbij het ministerie moest bijdragen in de aspecten relevant voor het opstellen van het profiel van Suriname. Het eind resultaat treft U bijgaand aan. De informatie die door andere ministeries is aangedragen is verwerkt door het ministerie van O.W. In dit resultaat is een fout geslopen namelijk de informatie van het spoor te Bakhuys/Apoera die in plaats van 52 km 72 km moet zijn en Moengo/Koermotibo die niet meer bestaat dus uit het bestand gehaald moet worden. Echter was de informatie reeds verzonden naar het IIRSA secretariaat waardoor correctie niet heeft plaatsgehad.

Deze informatie was bestemd voor de vergadering te Bogotá waar de landen Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela aan mee hebben gedaan. Dit zijn de landen die namelijk in de Amazone, Andean en Guyana Shield Hub zitten. Verder werd de vergadering bijgewoond door de financieringsinstellingen IDB, CAF en Fonplata en het IIRSA secretariaat.

 

Vergadering te Bogotá, Colombia

De Delegatie

De vergadering te Bogotá was van 1 t/m 4 juni 2004. De delegatie bestond uit Mevr. Kraag-Keteldijk, Directeur politiek beleid van het Kabinet van de President/IIRSA Coördinator, ondergetekende namens het ministerie van TCT, Dhr. Kranthoven, supervisor van het Ministerie van Sociale Zaken, de heren Ramdin, Onderdirecteur droge civieltechnische werken en Ragoenath, Directeur civieltechnische werken van het Ministerie van O.W. en de heer Boksteen, als consultant namens Sintec N.V. Ter plaatse werd de delegatie de eerste dag bijgestaan door de Ambassadeur Alvares, Ambassade post te Carácas, Venezuela.

De Surinaamse delegatie heeft zich moeten buigen over het beoordelen van de projecten in de Guyana Shield Hub (zie bijlage 2). Suriname is gezien haar geografische locatie in deze Hub geplaatst en zit vanwege de projectvoorstellen van deze Hub in groep 4.

Volgens het nieuw beoordelingssysteem moet Suriname met behulp van de verschillende project dossier nagaan wat de relevantie van de groep is ter verwezenlijking van het IIRSA initiatief voor infrastructurele integratie met het oog op duurzame ontwikkeling.

 

 

Opzet van de vergadering

De eerste dag van de vergadering werd gewijd aan de nodige toespraken van de vertegenwoordigers van het gastland en de vertegenwoordiging van de uitvoeringsstuurgroep (Executive Steering Committee) van IIRSA. Tevens werd de methodologie die gebruikt zou worden ter beoordeling van de projecten onder de loep genomen.

Op verzoek van de delegaties werd het programma gewijzigd waarbij de nodige presentaties opgezet door het technisch coördinerend commitee (technical Coördinator Committee (CCT))

gelijk na het officieel gedeelte werden gehouden. De presentaties betroffen de bestaande groepen in de drie te bespreken Hub’s genaamd Andean, Amazon en Guyanese Shield Hub. Behandeld werd de projecten in de verschillende groepen, de strategische visie van de verschillende groepen en de mogelijke bottlenecks die worden opgelost bij het uitvoeren van de geliste projecten.

De resterende vergaderdagen werden gewijd aan het onderhandelingsproces waarbij de eerste dag de Amazonas Hub aan de orde kwam. Deze Hub bestaat uit de landen Colombia, Ecuador, Peru en Brazilië. Zoals bekend is "synergie" belangrijk bij het bepalen van de groepen. Dit wil niets anders zeggen dan dat de projecten in die regio als geheel genomen een grotere bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het gebied. De synergie optimaliseert de positieve beďnvloeding en zorgt voor het aantrekken van investeringen. Deze hub bestaat uit 8 groepen van Projecten.

De derde dag kwam de Andean Hub aan de orde waarbij de landen Venezuela, Colombia, Peru, Ecuador en Bolivia aan de onderhandelingstafel plaatsnamen. Deze Hub bestaat uit 11 project groepen.

De Guyana Shied Hub kwam op de laatste dag, 4 juli aan de orde. Aan de onderhandelingstafel zaten de landen Suriname, Guyana, Venezuela en Brazilië. Deze Hub bestaat uit vier groepen van projecten geďdentificeerd door de volgende anker projecten:

 • Interconnection Venezuela- Brazil;

 • Interconnection Guyana- Brazil;

 • Interconnection Venezuela- Guyana;

 • Interconnection Guyana- Suriname-France Guyana- Brazil.

 • Het anker project in groep 4 is de Oost- West verbinding Georgetown – Nieuw-Nickerie- Paramaribo- Albina- St. Laurent-Amapa.

  Omdat de IIRSA organisatie met geografische kaarten werkt waarbij zowel de oost als de west grens van Suriname incorrect zijn weergegeven heeft Suriname tijdens de vergadering protest hiertegen moeten aantekenen om het juridisch proces waar zij thans in verwikkeld is niet te schaden.

  Aan de onderhandelingstafel werd allereerst de gelegenheid geboden om nieuwe projecten te introduceren. Suriname had als nieuwe projecten twee energie projecten met name de Tapanahoni Omleiding en de transmissielijn Oost- West (Paramaribo-Albina-St. Laurent en Paramaribo- Nw- Nickerie-Guyana. Tevens werd ter plaatse, vanwege bilaterale afstemmingen die plaats hadden gehad tussen Suriname- Guyana en Suriname- Venezuela, het project "Brug over de Coratijnrivier, locatie Apoera/Orealla" geďntroduceerd.

  De bilaterale gesprekken hadden tevens tot gevolg dat Suriname niet alleen in groep 4 maar ook in groep 3 werd opgenomen omdat Venezuela voorstelde de interconnection Ciudad Guyana in Venezuela naar Georgetown in Guyana voort te zetten tot de grens met Suriname. Groep drie onderging als gevolg hiervan een uitbreiding waarbij deze groep bestond uit een wegverbinding vanuit Venezuela naar Georgetown met een voortzetting via Bartica, Rockstone, Linden naar Orealla/Apoera. Om de verbinding Orealla/Apoera te maken is dus een brug Guyana-Suriname voorgesteld op die betreffende locatie. De projecten die Suriname als gevolg hiervan heeft gelist zijn tot nu toe:

   

   Projects Suriname in the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA)

  Estimated costs

  Nieuw Nickerie – Paramaribo – Albina Road improvements

  40,000.00

  Bridge Marowijne River international crossing

  50,000.00

  500 MW Hydroelectric Power Plant

   

  Reconstruction of the second East - West (further south) connection between Albina, Paramaribo, Zanderij, Apura and from there to New Nickerie

  125,000.00

  Electrical power interconnection Suriname -French Guyana

  60,000.00

  *High voltage transmission line from Paramaribo - Nickerie (South Drain) - Guyana (Corriverton)

   

  *300 MW Hydroelectric Power Scheme (Tapanahoni Diversion).

  871,000.00

  *Bridge Coratijn River international crossing

  Note *new projects

  De onderhandelingen hebben in een zeer gemoedelijke sfeer plaatsgehad waarbij alle vier groepen van projecten als feasible werden geprojecteerd (zie bijlage 3). Het systeem dat gebruikt wordt door het technisch uitvoeringscomité heeft als mogelijkheid dat na het toevoegen van de waarden in de verschillende categorieën als eind resultaat de haalbaarheid van het project geprojecteerd wordt in een assenstelsel. In dit assenstelsel staat op de x-as de bijdrage aan duurzame ontwikkeling en op de Y-as de feasibility (uitvoerbaarheid). Deze software is genaamd expert choice. Het evaluatie proces resulteert in de classificatie van de groep van projecten van elke Hub, aan de hand van de invloed op duurzame ontwikkeling en haarbaarheid voor implementatie.

   

  De resultaten kunnen zijn:

 • High voor Feasibility en medium voor contribution to sustainable development;

 • High voor Feasibility en High voor contribution to sustainable development;

 • Low voor Feasibility en High voor contribution to sustainable development;

 • Low voor Feasibility en medium voor contribution to sustainable development.

 • De Guyana Shield Hub projecten zaten allen in de categorie High/High met verschillende waarden voor Feasibility en Contribution to sustainable development. Gezien de plaats van groep vier leveren deze projecten een grotere bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een mindere bijdrage aan feasibility dan de andere projecten in deze hub. Belangrijk is om aan te geven dat de andere landen aan de onderhandelingstafel steeds vielen over het feit dat de projecten in groep 4 zeer afhankelijk zijn van de goodwill van de Fransen gezien het feit dat zowel aan de Surinaamse als aan de Braziliaanse zijde projecten zijn geďdentificeerd die de goedkeuring van Frankrijk behoeven bij uitvoering. De waardering van groep 4 viel op bepaalde punten wat laag uit omdat de Fransen dus niet aanwezig waren om blijk van hun ondersteuning te geven.

  De vervolg activiteiten inzake de rating van projecten zoals afgesproken houden verband met het toetsen van het systeem betreffende de werkelijke uitvoerbaarheid. Elk land heeft als taak mee gekregen de projecten op nieuw te bekijken betreffende de haalbaarheid en ze voor financiering op te geven.

   

  Nationale acties Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

  Bij de voorbereiding van de vergadering te Bogotá is aan alle parastatalen een brief verzonden met de vraag projecten op te geven die passen in het IIRSA kader. Echter is geen reactie ontvangen.

  Het verslag van deze vergadering zal aan alle parastatalen worden gestuurd met de notitie dat zij het IIRSA proces in de gaten moeten houden en alsnog uitkijken naar projecten die in dit kader passen.

  Bij deze wordt wederom het voorstel van de werkgroep watertransport benadrukt waarbij geadviseerd is de UNCTAD aan te trekken voor het assisteren bij het faciliteren van het multimodaal transport in Suriname. Dit project past zeker wel in dit kader gezien de geprojecteerde verbetering van de wegverbindingen en de diepzeehavens in de omliggende landen.

  Het is voor Suriname belangrijk na te gaan hoe om te gaan met het aspect van multimodaal transport en eventueel de dienstverleners in Suriname de gelegenheid te bieden mee te dingen naar deelname in dit transportsysteem. Dit onderzoek zal ons tevens een beeld verschaffen inzake de mogelijk nog te plaatsen havens (Lucht/zee/rivier) en de nodige overeenkomsten inzake grensoverschrijdend wegverkeer.

  Ook de CRNM (Regional Negotiating Machinery) adviseert in de conclusie van haar rapport:

  "Overview of International Negotiations on Maritime Services, Background brief for Caribbean Shipping Association Executives Conference St. Lucia, May 25-26, 2004" , dat de Caricom landen moeten uitkijken naar effectievere wijzen van vrachttransport via de ontwikkeling van multimodaal transport faciliteiten.

  17 juni 2004

  T. Elstak   

   

  Bijlage : Programmes for the Removal of Restrictions