Werkbezoeken van de minister

Direct na zijn aantreden bracht minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) een bezoek aan alle parastatale bedrijven en instituten die onder dit department vallen.

Bij alle bezoeken kreeg hij van de leiding een presentatie over de activiteiten en het beleid dat gevoerd wordt.

 

N.V. Havenbeheer

Bij NV Havenbeheer hield minister Pinas de directie voor dat het bedrijf zichzelf moet bedruipen en niet bij de overheid moet aankloppen voor geld.

 “De tijd van donorhulp voor grote infrastructurele werken schijnt voorbij te zijn; we zullen het nu zelf moeten doen”, zei de bewindsman.

Hij drong er bij de directie op aan voldoende te reserveren om toekomstige investeringen te kunnen financieren. “Het is sparen, sparen en nog eens sparen en reserveren, en wel op een zodanige manier dat eventuele inflatie geen kans krijgt om de reserves aan te tasten”, aldus de minister. Ofschoon het geen gemakkelijke taak is, is minister Pinas ervan overtuigd dat NV Havenbeheer in staat is die uitdaging aan te gaan.

 De directeur van de NV Havenbeheer John Defares is blij met de bijdrage die de minister wil leveren aan de opbouw van het land. “Ik weet dat uw hart honderd procent bij Havenbeheer ligt. U bent onze oud president-commissaris en u weet hoe het reilt en zeilt binnen de organisatie vandaar dat wij ook geen power-point presentatie hebben voorbereid”, aldus Defares.

Hij voerde verder aan dat de uitgebreide nieuwe terminal eind april 2011 wordt opgeleverd. Defares pleitte voor de aankoop van meer containerscans waarbij een vergoeding betaald moet worden voor het scannen.

Suriname heeft nu maar één containerscan. Deze kan maar vijfendertig containers per dag scannen en is onder beheer van de douane.

Vanaf 2012 moeten alle containers die naar de Verenigde Staten vervoerd worden gescand zijn.

 

Telesur

Onder veel applaus en enthousiasme werd minister Falisie Pinas ontvangen op het Telesur Opleidingscentrum. Niet als collega, maar wel als de nieuwe minister van TCT. Aangezien de staat aandeelhouder is van Telesur valt dit bedrijf ook onder de parastatalen van het ministerie van TCT.

Directie en staf van het telecombedrijf waren allen in het centrum om officieel kennis te mogen maken met de TCT minister. Voordat Pinas benoemd werd tot minister, was hij tot 12 augustus nog afdelingshoofd bij het Telesur Opleidings Centrum (TOC).

Dat maakte het bezoek van de minister aan dit telecom bedrijf speciaal.

Directeur van Telesur, Dirk Currie, gaf een presentatie over de verschillende diensten die Telesur aanbiedt, knelpunten en wensen. De ontwikkelingen na de komst van de nieuwe telecom bedrijven kwam ook ter sprake.

Na de toespraak van directeur Currie mocht minister Falisie de felicitaties in ontvangst nemen van het personeel.

Minister Falisie sprak de werknemers ook nog toe en sprak de dank uit aan allen die hem hebben ondersteund, en met wie hij een goede samenwerking heeft gehad gedurende de afgelopen jaren dat hij in dienst was bij Telesur. Het ministerie zal samen met Telesur  zorgdragen voor een verbeterd communicatiebeleid. Als hoofddoel stelt hij om de komende vijf jaar telecommunicatie naar een hoger niveau te brengen en binnen bereik van een ieder te brengen.

Na de toespraken en presentatie kreeg de minister en zijn staf een rondleiding in de verschillende booths, die speciaal voor het bezoek van de minister waren opgezet. In de verschillende booths werden de diensten pakketten van Telesur gepresenteerd. Van huistelefoon aansluiting tot internet en Blackberry. Het nieuwste wat telesur aan de klanten te bieden heeft is video conference. Hierbij kan men op verschillende locaties door middel van video beelden vergaderen.

Als afsluiting van het bezoek kreeg Minister Falisie Pinas een schilderij en andere presentjes van Telesur.

Maritieme Authoriteit Suriname

Bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) toonde de minister zich voorstander van het project om de Surinamerivier uit te baggeren.

Volgens hem staan er weinigen bij stil dat bijna honderd procent van Suriname’s import en export via de rivieren plaatsvindt. Hij riep de MAS daarom op zich samen met de regering en andere actoren in te zetten, opdat binnen afzienbare tijd de Surinamerivier wordt uitgediept.

In het laatste kwartaal van 2011 wil minister Pinas ook de Nickerierivier laten uitdiepen. De MAS heeft in haar baggerprogramma ook de Commewijne- en de Corantijnrivier op de lijst. MAS-directeur ,Michel Amafo, voerde aan dat de minister binnen afzienbare tijd conceptregels en -wetgeving tegemoet mag zien om de binnenvaart op de Surinaamse wateren en het schoolvervoer te water veiliger te maken.

Hij constateerde dat schoolkinderen in het binnenland, Wageningen en Commewijne over de rivieren getransporteerd worden, terwijl reddingsvesten ontbreken. De MAS maakt zich ernstige zorgen dat het beschikbaar hebben van reddingsvesten voor dergelijk transport nog niet verplicht gesteld is door de overheid. Deze veiligheidsvoorziening is nog niet vastgelegd in de vergunningvoorwaarden voor boothouders. Een aantal uitvoeringsbesluiten om de binnenvaart veiliger te maken, zijn in concept al klaar. Onder andere zullen bestuurders van sportvaartuigen en waterscooters licentieplichtig worden en het dragen van een reddingsvest voor bestuurders van deze vaartuigen wordt ook verplicht gesteld.

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij

Tijdens het werkbezoek aan de SLM hield de bewindsman de directie voor dat er opnieuw een sterke carrier voor de binnenlandse vluchten moet komen. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) moet daarom de haalbaarheid van een dergelijke operatie nagaan. Samenwerking tussen de verschillende carriers die al binnenlandse vluchten uitvoeren, mag daarbij niet worden uitgesloten. Pinas gaf aan, dat ofschoon een deel van het achterland al is ontsloten met wegen, er nog talrijke gebieden zijn waar de bewoners aangewezen zijn op luchttransport. Deze diensten zijn overheidszorg die volgens minister Pinas zijn gedelegeerd aan de SLM als overheidsorgaan. Daarom is het noodzakelijk dat een sterke binnenlandse carrier komt, die veilig en betaalbaar luchtvervoer aan de samenleving kan aanbieden.

SLM-directeur Henk Jessurun gaf aan dat de maatschappij deze uitdaging niet uit de weg gaat en zal nagaan of het voorstel van de bewindsman kan worden gerealiseerd. De directeur gaf aan dat de SLM zich in de geliberaliseerde luchtvaartsector overeind heeft weten te houden, terwijl andere internationale en regionale carriers kapot zijn gegaan.

Er is nog veel te doen om het staatsbedrijf stabieler te maken en verder te ontwikkelen. Minister Pinas gaf aan dat de verliezen op de regionale routes hem wel zorgen baren. Hij vroeg de directie alles op alles te zetten om hierin verandering te brengen.-.

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname September 2010