Werkbezoeken aan de Telecombedrijven

Minister Falisie Pinas bezoekt Digicel en Uniqa

Minister Falisie Pinas heeft in het kader van zijn oriëntatie bezoeken de telecombedrijven Digicel en Uniqa bezocht. Tijdens deze bezoeken heeft de bewindsman van beide telecomproviders een presentatie gehad van de geplande bedrijfsactiviteiten alsook die in uitvoering zijn.
Tijdens het onderhoud is ook gesproken over de totstandkoming van de Telecomwet. De TCT minister zei zich optimaal te zullen inzetten voor de realisatie van deze wet.Ook de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de telecommunicatie diensten in de bestrijkings gebieden die horen bij hun vergunning is aan de minister en zijn gevolg gepresenteerd.
Zowel  Digicel als Uniqa hebben minister Pinas aandacht gevraagd voor knelpunten  met het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur).
Uniqa heeft voor wat betreft het aanbieden van telecommunicatie diensten in de aan haar toegekende gebieden niet helemaal voldaan aan de eisen zoals gesteld in de vergunning. Volgens Uniqa’s directeur, Russel Bernadina, zijn de knelpunten met Telesur hiervan de oorzaak.
Minister Pinas heeft de situatie aangehoord en voorgesteld zaken structureel aan te pakken.Er zal een overleg komen met de drie Telecombedrijven en de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

Digicel heeft een ruim gedeelte van haar bestrijkingsgebied al voorzien van telecommunicatie diensten zei Digicels topman, Philip van Dalsen, in zijn presentatie. Het bedrijf is nu bezig met de voorbereidingen om de dieselaggregaten bij al haar masten te doen vervangen door zonnepanelen. 

Minister Pinas was zeer ingenomen met het bezoek aan de 2 bedrijven en heeft kenbaar gemaakt voorstander te zijn van een open relatie met de bedrijven. Hij prees de toegezegde ondersteuning om gezamenlijk te werken aan de totstandkoming van de Telecomwet. “Ik kijk uit naar de inbreng en adviezen van jullie zijde om deze uitdaging aan te gaan”.

Minister Falisie Pinas brengt kennismakingsbezoek aan  Telesur

Onder veel applaus en enthousiasme werd minister Falisie Pinas ontvangen op het Telesur Opleidingscentrum. Niet als collega, maar wel als de nieuwe minister van TCT. Aangezien de staat aandeelhouder is van Telesur valt dit bedrijf ook onder de parastatalen van het ministerie van TCT.
Directie en staf van het telecombedrijf waren allen in het centrum om officieel kennis te mogen maken met de TCT minister. Kort voordat Pinas benoemd werd tot minister, was hij nog stafmedewerker bij Telesur. Dat maakte het bezoek van de minister aan dit telecom bedrijf speciaal.
Directeur van Telesur, Dirk Currie, gaf een presentatie over de verschillende diensten die Telesur aanbiedt, knelpunten en wensen. De ontwikkelingen na de komst van de nieuwe telecom bedrijven kwam ook ter sprake. Na de toespraak van directeur Currie mocht minister Pinas de felicitaties in ontvangst nemen van het personeel.
Minister Pinas sprak de werknemers ook nog toe en sprak de dank uit aan allen die hem hebben ondersteund, en met wie hij een goede samenwerking heeft gehad gedurende de afgelopen jaren dat hij in dienst was bij Telesur. Het ministerie zal samen met Telesur  zorgdragen voor een verbeterd communicatiebeleid.
Na de toespraken en presentatie kreeg de minister en zijn staf een rondleiding in de verschillende booths, die speciaal voor het bezoek van de minister waren opgezet. In de verschillende booths werden de diensten pakketten van Telesur gepresenteerd. Van huistelefoon aansluiting tot internet en Blackberry. Het nieuwste wat telesur aan de klanten te bieden heeft is video conference. Hierbij kan men op verschillende locaties door middel van video beelden vergaderen.

Als afsluiting van het bezoek kreeg Minister Falisie Pinas een schilderij en andere presentjes van Telesur.

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname november 2010