EU vertegenwoordiger brengt beleefdheidsbezoek aan minister Pinas

De hoogste vertegenwoordiger/ Chargee d’Affaires van de Europese Unie in ons land, Esmeralda Hernandez Aragones, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan TCT minister Falisie Pinas.

Bij dit bezoek heeft de TCT bewindsman mevrouw Hernandez Aragones geďnformeerd over de drie beleidsgebieden van het ministerie.

Er is breedvoerig gesproken over het 3e toerisme project: Suriname Sustainable Tourism Capacity building project, dat door de EU wordt gefinancierd. De looptijd van dit project is verstreken maar aangezien er nog gelden beschikbaar waren heeft Suriname om verlenging gevraagd. De EU heeft hierin toegestemd en het project wordt door Surinaamse deskundigen uitgevoerd en afgerond in 2012.

Ten aanzien van de transport sector heeft minister Pinas zijn streven voor het ordenen  van het openbaar vervoer kenbaar gemaakt en assistentie gevraagd van de EU. Ook de ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie zijn aangehaald. Het ontsluiten van het totale binnenland geniet hoge prioriteit bij minister Pinas. De Chargee d’ Affaires en de bewindsman hopen op een goede samenwerking.

 

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname Januari 2011