R E S 0 L U T I E van 10 juni 1936 No. 1920, bepalende den dag van inwerkingtreding van de verordening van 30 Augustus 1935 (G. B. 1936 No. 1), betreffende vergunningen tot vervoer te water van personen en goederen met openbare middelen tot vervoer, met uitzondering der door het Gouvernement gebezigde

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Gelet op artikel 9 van de verordening van 30 Augustus 1935 ( G. B. 1936 No. 1), betreffende vergunningen tot vervoer te watervan personen en goederen met openbare middelen tot vervoer, met

uitzondering der door het Gouvernement gebezigde,

Herlezen de resolutie van 15 januari 1936 No. 202

 

B e s l u i t

Te bepalen

a. dat voormelde verordening in werking treedt op 1 juli 1936;

b. dat deze resolutie in liet Gouvernementsblad zal worden opgenomen.

Paramaribo, den 10 den juni 1936.

KIELSTRA.

 

Uitgegeven, den 13den juni 1936.

De wd. Gouvernements-,secretaris,

H. F. ESSER.