Staatsbesluit van 10 oktober 1991 ( "Besluit Taakomschrijving Departement 1991" ) 

Artikel 21

  1. Voor het MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME worden de bijzondere taken als volgt omschreven :

De zorg voor 

  • het transportwezen, waaronder het water-, lucht-, en wegtransport, alsmede het openbaar vervoer en het toezicht daarop;

  • de faciliteiten ten behoeve van het water- en luchtverkeer, in het bijzonder met betrekking tot een veilige en efficiŽnte afhandeling van personen en goederen, het loodswezen, alsmede het beheer van alle havens.

  • de afgifte van lucht- en zeebrieven;

  • de telecommunicatie;

  • het toerisme.

  1. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen.