Resolutie van 9 maart 1992 no.10314/91, houdende nadere vaststelling van de functies voor de ambtenaren bij de Radio-technische en Electronische Dienst van de luchtvaartdienst van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme; 

 

Gelet op, de beslissing van de Raad van Ministers van 24 mei 1991 (vervat in de missive van de Vice-President , Voorzitter van de Raad van Ministers d.d. 24 mei 1991 no.970/R.v.m.).

 

OVERWEGENDE:

dat bij nadere evaluatie de waardering van de functies binnen de Radiotechnische- en Electronische Dienst van de Afdeling Luchtvaartdienst van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, te rekenen van 1 januari 1986, zoals vervat in het rapport van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency, dient te worden gewijzigd.

BESLUIT:

I. Terzake voormeld, te rekenen van 1 januari 1986, de functies voor de ambtenaren bij de Radiotechnische- en Electronische Dienst van de Luchtvaartdienst van het voormalig Ministerie van Transport, Handel en lndustrie thans Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, nader vast te stellen.

 

Functies                        Formatie rapport                Nieuw

______________________________________

Hfd R.T.D.                      16/17/18                              16/17/18

Navaids sup.                   13/14/15                              14/15/16

Navaids Techn. A.            ---------                                 13/14/15

Navaids techn. B.            11/12/13                              11/12/13

Telecom. Supervisor        12/13/14                              12/14/15

Telecom. Med A.             ---------                                 12/13/14

Telecom. Med B.              9/10/11                              10/11/12

Techn. Adm. Med.            4/ 5/  6                                7/ 8/  9

 

 

II. Te bepalen, dat afschrift van deze Resolutie zal worden geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

ΙΙΙ. Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Rekenkamer van Suriname, de Directeur van Financien (in triplo), de Direkteur van Transport, Communicatie en Toerisme, de Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek van Suriname, het Hoofd van de Luchtvaartdienst en het Hoofd van het Centraal Staforgaan Formatie Zaken en Efficiency.

 

Paramaribo, de 9e maart 1992.

R.R. VENETIAAN

De Minister van Transport, Communicatie en Toerisme,

J.A. DEFARES

Uitgegeven te Paramaribo, de 9e maart 1992.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

J.S. SISAL.